Alfons Recio

Alfons Recio · Georeferenciats

Llicenciat en Geografia i màster en estudis territorials i urbanístics. Ha treballat com a consultor d'estratègies territorials i actualment és tècnic de medi ambient a l'administració local. Forma part del col·lectiu http://latramaurbana.net/ @alf_recio