TORNAR

Escola de l'Ateneu, cap a un model d'escola avançada

ensenyament
Dimarts, 28 febrer 2017. 03:00. Redacció AnoiaDiari.
D'un cop d'ull

A l’Escola de l'Ateneu fa temps que pensem i repensem les pràctiques educatives per ajustar-les a les necessitats dels alumnes del segle XXI.  Les aportacions de la recerca en l’àmbit educatiu ens ajuden a comprendre millor com es produeix el procés d’aprenentatge i quines condicions afavoreixen més aquest procés.

Concretament, volem destacar el projecte Innovative Learning Environments (Entorns d’Aprenentatge Innovadors) de l’OECD que aporta set “principis” transversals molt interessants, que ens  han ajudat a dissenyar entorns d’aprenentatge innovadors per afavorir l’èxit educatiu de tots els alumnes.  Quins són aquests principis i com els estem aplicant  a l’escola?

Els principis per l’aprenentatge són els següents (Dumont, Istance, i  Benavides, 2010):

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.
  2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
  3. Les emocions són part integral  de l’aprenentatge.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
  5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
  7. Aprendre és construir connexions horitzontals.

A l’Escola de l'Ateneu els alumnes són els protagonistes del nostre context d’aprenentatge (primer principi), ells han de ser actius en el seu procés d’aprenentatge per tal que aquest  sigui realment significatiu. Per això, hem repensat i proposat canvis a les nostres pràctiques educatives:

 

Transformació d’espais

Aquest curs hem transformat les aules d’educació infantil en espais més dinàmics i actius. L’espai de la caseta, l’atelier, l’espai de la natura  o l'entarimat estan dissenyats perquè generin un aprenentatge funcional i significatiu. També, estem introduint a totes les aules l’aprenentatge cooperatiu  i ampliant les  hores que dediquem al treball per projectes en tots els cicles. El treball per projectes, que ja fa temps que duem a terme a l'Escola, garanteix la integració de coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal de l’alumnat que pren consciència del propi procés d’aprenentatge. La llengua anglesa forma part dels projectes de tots els cursos de primària amb el «Science in english»

Aquesta metodologia de treball incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes. 

 

Filosofia 3/18

A més, continuem amb el projecte de Filosofia 3/18 per treballar les habilitats de pensament crític. Totes aquestes metodologies (els espais, l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes i la filosofia 3/18) aporten un enfocament més global, transversal i funcional de les àrees i les matèries, i ajuden als nostres alumnes a establir connexions horitzontals (setè principi), és a dir, a relacionar els coneixements de les diferents àrees per comprendre la complexitat  del món que els envolta i aprendre a resoldre els problemes de la vida real. 

Com diu el segon principi, l’aprenentatge té una naturalesa social, i això vol dir que és producte de l’activitat social. Els alumnes aprenen de les ajudes que ofereix el mestre però també de les ajudes dels companys, i especialment del fet de poder ensenyar i ajudar a un altre  company. Un exemple d’aquesta modalitat d’aprenentatge cooperatiu és el programa de tutoria entre iguals que estem duent a terme des de fa dos cursos a primer cicle de primària.  Els alumnes tutors de l’aula de les Aranyes (2n primària) es preparen lectures a casa per llegir-les conjuntament i ensenyar-les al seus tutorats de l’aula de les Àguiles (1r Primària).  A part de la motivació que comporta ser tutor o tenir un tutor/company per millorar la lectura, hem comprovat que aquesta metodologia no només comporta avantatges evidents pels alumnes tutorats -que reben una ajuda personalitzada del seu tutor i ajustada a les seves necessitats- sinó que també els tutors aprenen en tot aquest procés, ja que requereix que s’esforcin per preparar, una lectura que no és gens fàcil per a ells. A més, també és una gran oportunitat per millorar la seva responsabilitat, l’autonomia i òbviament la competència social.  

 

Treball en equip

Fomentem el treball en equip a totes les aules, des d’infantil fins al cicle superior de primària, i en ocasions, barregem els alumnes de diferents cursos per fomentar aquesta ajuda mútua.  Aprendre a cooperar implica aprendre a ser responsable -per complir amb les tasques assignades per l’equip-, aprendre a compartir, a negociar amb els companys per assolir acords i buscar solucions creatives als problemes que sorgeixen dins l’equip. El treball en equip ens permet respectar les diferències individuals que ens trobem a l’aula i aprofitar aquesta diversitat per aprendre els uns dels altres (quart principi). També permet desenvolupar l’autonomia dels alumnes, la competència lingüística i social, així com l’autoconeixement, i el treball de les pròpies emocions per resoldre conflictes a partir dels valors de la convivència (tercer principi).  Tots aquests aspectes són clau en la societat delsegle XXI.

Personalització dels aprenentatges

L’aprenentatge cooperatiu junt amb el treball per projectes, ens ajuda a personalitzar més els aprenentatges respectant els propis interessos, i fomentar sempre el talent i l’esforç personal, la creativitat i la motivació de cada alumne. També, ens permet treballar la competència digital i la competència d’aprendre a aprendre, ja que els alumnes cerquen informació fent ús de diferents fonts (llibres, internet, revistes..) i sobretot, han d’aprendre a seleccionar i integrar de manera crítica aquesta informació per transformar-la en coneixement.

Per últim, no podem oblidar que l’avaluació juga un paper fonamental en tot aquest procés (sisè principi). Permet identificar necessitats i, a la vegada, ens permet exigir el màxim a cada alumne donant les eines per continuar aprenent. És a dir, l’esforç personal i l’afany de superació és imprescindible per l’aprenentatge (cinquè principi). Per això realitzem una avaluació continuada de tots els alumnes, però també oferim espais per l’autoavaluació de l’alumne i l’autoavaluació dels equips.  Aquests espais d’autoreflexió permeten fomentar la capacitat per regular el propi procés d’aprenentatge i afavoreix l’autonomia per continuar aprenent al llarg de la vida, un element imprescindible en l’actual societat del coneixement.

En conclusió, la finalitat de totes aquestes innovacions educatives és sempre millorar el model educatiu de l’escola,  el qual ja sabem que ens aporta uns bons resultats en les proves de competències bàsiques, però pensem que podem millorar-lo per afavorir un aprenentatge més competencial i ajustat a les noves necessitats del segleXXI. Per aquestes raons també formem part del projecte EscolaNova21.


0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Si ho prefereixes pots identificar-te amb Facebook o registrar-te amb el teu correu electrònic.

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.