Unió Empresarial de l'Anoia

Unió Empresarial de l'Anoia ·

La Unió Empresarial de l'Anoia, constituïda l'any 1982, és una associació empresarial apolítica, sense ànim de lucre, d'àmbit comarcal i de caràcter mulitsectorial que integra i acull els gremis, associacions i empreses que voluntàriament en volen formar part. Els objectius de la Unió Empresarial de l'Anoia són els de representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials i professionals dels seus associats. Des de la UEA es programen un seguit d'accions per aconseguir millores per les empreses i treballadors de la Comarca, en aquest sentit, s'organitzen cursos de formació contínua per a treballadors i persones en situació d'atur. Els associats a la UEA també gaudeixen d´un seguit d´avantages amb proveïdors.