Josep Oriol Jorba Costa

Josep Oriol Jorba Costa

Sóc el Josep Oriol Jorba i Costa, seixanta-un anys, inquiet i preocupat per l'estat del món. Acabat el COU em vaig diplomar en Teologia i cap d'uns anys em vaig llicenciar en Història per la UB. Des dels vint-i-tres anys tinc empresa pròpia.

Respostes essencials

Es tracta d'opinar sobre temes que considero transcendents i essencials per les persones independentment del sexe, edat, procedència, estat civil, social, religiós o econòmic. L'anomeno RESPOSTES perquè no es tracti d'opinar per se sinó per donar opinions intencionades, fonamentades i d'interès general.

Dilluns, 1/8/2022

Maltractats pel poder