Dijous, 25 novembre 2010

Exposició de fotografies sobre el Rec, al carrer Rec número 15 (antiga adoberia)