TORNAR

Què investiguen l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Tribunal de Cuentas al Consell Comarcal de l'Anoia?

politica
Dissabte, 12 novembre 2022. 03:00. Redacció AnoiaDiari.

El 29 de maig del 2019 –tres dies després de les eleccions municipals– l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va enviar al Consell Comarcal de l’Anoia un requeriment de petició d’informació sobre les retribucions percebudes pel secretari interí, atesa la seva dedicació i al seu lloc de treball; i per la percepció, tant pel secretari com per l’interventor, també interí, d’un complement de productivitat. En el cas del secretari, demanaven informació sobre un complement per la diferència de complements (30-28), que suposadament respondria al fet que el secretari hauria consolidat el nivell 30 com a complement de destí, mentre que el lloc de secretari té assignat el nivell 28. Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya també demanaven informació sobre la situació de compatibilitat del secretari.

El 19 de juny, abans de la constitució del nou Consell Comarcal de l’Anoia, el secretari de l’ens –que en aquells moments també desenvolupava la funció de gerent– va respondre al requeriment de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb una documentació que, segons el president de l’ens comarcal, Xavier Boquete, “era molt abundant, d’unes cinc-centes pàgines, però ara veiem que no responia al que demanava l’Oficina Antifrau de Catalunya”. Boquete remarca que en aquesta documentació “hi ha un informe d’intervenció, un informe del cap de recursos humans i altres informes, i cap d’ells dona cap senyal d’alarma ni que hi pugui haver cap situació incorrecta”.

El cas va continuar obert i va seguir el seu curs. El 16 maig del 2022, l’Oficina Antifrau de Catalunya va notificar al Consell Comarcal de l’Anoia la tramitació de l’expedient, que es referia a «irregularitats, entre d’altres, en les retribucions de personal del Consell Comarcal de l’Anoia”, suggerint a l’ens comarcal que “s’assessori i que busqui un equip jurídic potent”.

L’endemà mateix, Xavier Boquete va signar un decret de presidència per a l’obertura d’un expedient informatiu reservat “per tal d’aclarir els presumptes fets que van ser denunciats”. Segons aquest informe intern, el secretari, L.C.S., realitzava una jornada de 28,5 hores, percebent una retribució del 100% del total, rebent un complement de productivitat des del mes de maig del 2015 i un complement ad personam, que fa que se situï en un nivell 30, quan la seva plaça és de nivell 28. Boquete assenyala que, dels presumptes complements irregulars denunciats, el que corresponia a productivitat del secretari, per fer les funcions desenvolupades de gerència, que eren de 500 euros mensuals, aquesta es va eliminar el mateix mes de maig, prèviament a l’expedient informatiu, perquè ja s’havia incorporat la figura del gerent al consell. L’informe també indicava que l’interventor, M.G., –que, a part, també tenia un despatx privat d’advocat– percebia dos complements: un de productivitat i un altre per l’exercici de funcions de tresorer.

El 15 de juliol, l’interventor va presentar una comunicació de fets al Tribunal de Cuentas. El president va tenir notícia d’aquesta comunicació deu dies més tard. Sobre aquest escrit, Boquete assenyala que “el nostre informe tenia 38 pàgines i el que va enviar al Tribunal de Cuentas en tenia 2. Un escrit en què es demana un informe respecte el mateix que ja es va informar el 2019, quan no va fer cap advertiment que hi pogués haver cap presumpta responsabilitat comptable. Aquest canvi de parer, remarca Boquete, no havia estat informat ni al president ni a ningú”·.

El 25 de juliol es va signar un decret de presidència amb una mesura cautelar per suspendre el pagament del 100% del salari del secretari i abonar-li el 76% de la jornada efectiva. També es va suspendre el complement ad personam (la diferència entre el nivell, 28 i el 30). A la vegada, es va donar ordre per a un procediment de revisió d’ofici per les quanties cobrades incorrectament.

El 12 de setembre el Tribunal de Cuentas va transmetre les diligències preliminars i el Consell Comarcal de l’Anoia va presentar al·legacions. Entre altres, al·legava que és la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’organisme competent en aquest cas, i no el Tribunal de Cuentas.

El 15 de setembre, l’interventor va informar el Consell Comarcal de l’Anoia de la seva marxa, amb efectes del 5 d’octubre, però que es va produir, finalment, el 30 de setembre.

El 26 de setembre va finalitzar l’expedient informatiu amb una resolució de gerència en què s’indicava que es ratificaven les mesures cautelars pel que fa als pagaments de salari i el no pagament de l’ad personam; l’inici d’un expedient disciplinari per la compatibilitat i l’inici d’un procediment de rescabalament de les quantitats indegudament pagades a la Seguretat Social per haver cotitzat el 100% de la jornada en comptes del 76%. També s’indicava eliminar el complement de productivitat de l’interventor.

Aquest mateix dia, el Tribunal de Cuentas va notificar al Consell Comarcal de l’Anoia el trasllat del cas al Ministeri Fiscal. Quatre dies més tard, el 30 de setembre, el secretari va demanar la baixa mèdica.

El 18 d’octubre, el govern del Consell Comarcal de l’Anoia va convocar una junta extraordinària de portaveus en què s’informà de la situació que provocava la marxa de l’interventor en el tema dels pagaments de les nòmines… i també, entre altres coses, sobre el procés obert de convocatòria urgent per cobrir la plaça d’interventor. També s’informà el Comitè d’empresa i l’endemà, als treballadors.

El 21 d’octubre, el Tribunal de Cuentas va elevar la proposta per nomenar un instructor del procediment.

El 25 d’octubre, el govern del Consell Comarcal va informar que havien trobat una solució per poder fer efectiu el pagament de les nòmines d’octubre.

El 27 d’octubre es va incorporar un nou secretari, funcionari d’habilitació nacional en règim d’acumulació.

El 31 octubre va arribar una comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya per fer un estudi de versemblança, demanant les actes dels plens sobre les qüestions relacionades amb els llocs de treball des del 2018; els expedients de modificació de plantilla publicats al BOP des del 2018 i els expedients de contractació del personal directiu.

A principis de novembre, es va confirmar que només s’havia presentat una candidatura a les oposicions per cobrir la plaça d’interventor, sense poder assolir una puntuació mínima per passar a la fase de concurs.

El govern del Consell Comarcal reclama una sortida a la Direcció General de l’Administració Local i a l’executiu català. “Situacions excepcionals requereixen solucions excepcionals”, remarca Boquete.

Des del Comitè d’Empresa del Consell Comarcal de l’Anoia insisteixen en la situació de “deixadesa” que hi ha hagut a l’ens “des de fa temps”. Assenyalen que la majoria de la plantilla està formada per persones amb contractes laborals temporals i que fins ara molts contractes eren per obra i servei. “No hi ha estabilitat. S’ha de reduir la temporalitat”. Expliquen que, amb la nova reforma laboral, el Consell Comarcal de l’Anoia ha de convocar, abans de finalitzar l’any, un nombre important de places. “Són uns llocs de treball que porten ocupats interrompudament amb contractes temporals des d’abans del 2018”, declaren, afegint que “ja no hi podran haver contractes laborals de més de tres anys, s’hauran de convocar les places”.

Des del Comitè d’Empresa expliquen que de les 99 places estructurals que hi ha, 63 estan ocupades per personal temporal i que, si es compta el total de treballadors, únicament el 18% tenen un contracte fix. La resta, el 82%, són temporals”. Els representants dels treballadors, que han vist perillar el cobrament de les seves nòmines, remarquen que “ara la llei obliga a reduir la temporalitat, però la deixadesa que hi ha hagut aquests anys ha provocat el que està passant ara al Consell Comarcal. I ningú, a part dels mateixos treballadors, se n’havia preocupat”.


0 Comentaris

Deixa el teu comentari

Si ho prefereixes pots identificar-te amb Facebook o registrar-te amb el teu correu electrònic.

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.