Caritas

Caritas

Càritas és una entitat que, des del compromís de la comunitat cristiana, acull i treballa amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, tot oferint-los eines i recursos. Promou l’acció social, sensibilitza la societat i denuncia les situacions d’injustícia social.

Històries de Càritas

Històries de Càritas són uns relats inspirats en el dia a dia de Càritas