Judit Balasch Costa

Judit Balasch Costa · Militant la vida

22 anys. Graduada en antropologia social i cultural. Ha treballat en diferents espais educatius no formals. Vinculada al món de l’associacionisme a Igualada. Actualment al projecte cultural Cal Cuta amb altres joves. Feminista i antifeixista. Amant de qualsevol forma d’expressió artística. Especialment de la dansa.