Eva Monfort Martínez

Eva Monfort Martínez · Medicina Xinesa

Tècnic Superior en Medicina Tradicional Xinesa, per la Escola Superior de Medicina Tradicional Xinesa de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Europea de MTX i amb les Universitats de Medicina Xinesa de Beijing i Yunnan i per la Universitat Europea del Atlàntic. Membre de la Societat Catalana d’Acupuntors i Practitioner’s Register de la Fundació Europea de MTX.