Dimecres passat va venir a la notaria en Jordi, soci d’una societat limitada formada per 3 socis, volia vendre la seva participació a un amic a qui interessava entrar en la societat, i li oferia una quantitat de diners majors que la que li oferien els seus dos socis en la societat. Em va preguntar si podia vendre-les a aquesta persona que no era soci. Li vaig explicar breument les particularitats de la Llei:

1) Lliure entre socis i a favor de marit, dona o fills i existeixen limitacions en cas de venda a tercers però els estatuts de la societat poden regular  la venda de forma diferent.

2) PROCEDIMENT (excepte regulació estatuts):

a) Comunicació als administradors: cal fer constar número i característiques de les participacions que pretén transmetre, la identitat del comprador i el preu i altres condicions de la transmissió.

b) Ha de consentir-se per la societat en Junta general.

c) La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al venedor, per conducte notarial, la identitat d’un o diversos socis o tercers que adquireixin la totalitat de les participacions.

d) El preu de les participacions, forma de pagament i altres condicions de l’operació, seran les convingudes i comunicades a la societat pel soci venedor. És a dir, que la societat no pot establir un preu diferent.

e) Si la societat no respon en 3 mesos comunicant un altre comprador, el soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat.

 

1) Són nul·les les clàusules estatutàries que facin pràcticament lliure la transmissió voluntària de les participacions socials per actes inter vivos: no es pot pactar en els estatuts la llibertat general de venda de les participacions.

2) Són nul·les les clàusules estatutàries per les quals el soci que ofereixi la totalitat o part de les seves participacions quedi obligat a transmetre un nombre diferent  de les ofertes: és a dir, si el Jordi vol vendre les seves 300 participacions, la societat solament pot designar un comprador per les 300, no per 100 per exemple.

3) Pot prohibir-se la transmissió de les participacions? Sí, però només seran vàlides les clàusules que prohibeixin la transmissió voluntària de les participacions socials per actes inter vivos, si els estatuts reconeixen al soci el dret a separar-se de la societat en qualsevol moment.

4) Sí que és possible pactar la prohibició de transmissió voluntària de les participacions per actes inter vivos, durant un període de temps no superior a cinc anys des de la constitució de la societat.

 

Totes aquestes limitacions es plantegen per la Llei amb la intenció que un estrany mai pugui arribar a prendre el control de la societat, si no és amb el consentiment de tots els socis.

1) La venda de les participacions haurà de constar en document públic.

2) Jordi pot vendre lliurement les seves participacions al preu que pacti amb els seus socis, però a efectes fiscals ha de declarar-se com a valor de venda el major d’aquests casos:

• El valor teòric comptable de les participacions segons el resultat de l’últim balanç tancat.

• El resultat de capitalitzar al 20% la mitjana dels beneficis obtinguts  els 3 últims exercicis tancats.

 

1) Quins impostos pagarà el venedor, en Jordi? IRPF per la diferència entre preu de venda i preu de compra, en cas de tenir benefici i com a guany patrimonial.

2) Quins impostos pagarà el comprador? La venda de participacions està exempta, excepte en determinats casos que compleixen uns requisits en els quals s’intenti vendre participacions de societats amb immobles en les quals la intenció, segons Hisenda, sigui eludir el pagament d’Impost de Transmissions Patrimonials.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org

Carlos Calatayud Chollet, a l'esquerra, i Carlos Jiménez Pueyo, Notaris d'Igualada

 

 

 

 

Altres articles de Notaria Igualada Rambla Jiménez Calatayud

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.