Carles Grifé Singla

Carles Grifé Singla · Poca-solta

Carles Grifé Singla,1982. Igualadí de tota la vida. Llegir, córrer i poca cosa més. Twitter: @isirgc