Maria Àngels Mensa Valls

Maria Àngels Mensa Valls

Advocada especialista en dret privat: dret de successions (herències, testaments, llegats, legítimes), obligacions i contractes (preparació i assessorament en compravendes, lloguers, préstecs, crèdits hipoteques i tot tipus de contractació amb entitats bancàries), dret mercantil (constitució, adaptació, transformació de societats), dret fiscal (impostos derivats de totes aquestes actuacions), i documentació notarial.

La justícia i altres contes

La major part de vegades les coses són més fàcils del que semblen, el dret també. Intentaré acostar-vos d’una manera senzilla i entenedora a aquest món que als que no en formeu part us sembla tant llunyà.