Les pràctiques acadèmiques en empreses: Un pont des de la UdL cap al món empresarial

Les pràctiques acadèmiques externes que realitzen els estudiants universitaris són una activitat formativa regulada (Reial decret 592/2014, d’11 de juliol) i es poden desenvolupar en empreses, institucions i entitats públiques i privades. És una assignatura més dels plans d’estudis universitaris.

La Universitat de Lleida (UdL) estableix que les pràctiques acadèmiques externes siguin obligatòries dins dels plans d’estudis dels diferents estudis de grau, esdevenint així l’única universitat que inclou la realització de pràctiques en els plans docents de totes les titulacions.

Aquestes pràctiques són una activitat formativa realitzada per l’estudiant i supervisada per la UdL, l’objectiu de la qual és permetre-li aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat futura.

La Universitat de Lleida (UdL), a partir del seu Pla Estratègic, considera les pràctiques acadèmiques en empresa com un dels elements estratègics fonamentals del seu model formatiu; distingint-se de la resta d’universitats espanyoles per ser una formació obligatòria a tots els seus plans d'estudis de grau i alguns màsters. En xifres, representa que al voltant de 2.900 estudiants/any fan pràctiques acadèmiques obligatòries en empreses/institucions, del total d’uns 10.000 alumnes de la Universitat de Lleida.

Si ens referim a les pràctiques dutes a terme pels estudiants del grau en Administració d’Empreses (ADE) de la UdL, podem afirmar que aquest objectiu es compleix amb escreix, ja que, per una banda, els propis tutors de les empreses avaluen als estudiants amb una qualificació elevada (notable alt i excel·lent) i, el més important, que al voltant d’un 30% dels alumnes passen a ser contractats i a formar part de la plantilla de l’empresa.

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa signats per l'empresa, l'estudiant i la universitat, formalitzant la cooperació educativa. Per a cada estudiant es redacta un Projecte Formatiu que és el garant que la formació de l'estudiant s’amplificarà amb un aprenentatge professional propi de l'activitat desenvolupada a l’empresa. En cap cas, de la seva realització no es deriven obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Cal dir també que l’estudiant, per tal d’augmentar la seva competència professional i la possibilitat futura d’ocupabilitat, disposa d’una segona modalitat de pràctiques acadèmiques externes: les anomenades pràctiques extracurriculars. Aquestes són les que l’estudiant pot dur a terme amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i, tot i tenir els mateixos objectius que les curriculars, no estan incloses en els plans d’estudis, però sí que consten en el suplement europeu al títol. La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET), per aquesta modalitat de pràctiques, demana que l’estudiant hagi superat el 50% dels crèdits del grau i la durada no superi les 750h/curs. De forma particular la FDET demana a l’empresa que doti d’un ajut econòmic a l’estudiant.

Amb tot i això, per a l'entitat acollidora participar en el procés de les pràctiques acadèmiques externes és una oportunitat per establir relacions directes amb el món universitari, per recollir propostes i aportacions innovadores de l’estudiantat per i col·laborar en la formació de l’estudiant, que a vegades, fins i tot, pot conduir a una futura relació laboral.

Dimensió del programa de pràctiques i perfils professionals

En el darrer curs acadèmic 2021-22, la UdL ha gestionat un volum de 2.100 pràctiques curriculars i 160 pràctiques extracurriculars, havent signat conveni amb 599 noves empreses.

Pel que fa a la titulació del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), fins al moment, cada curs s’ha comptat amb una mitjana de 90 alumnes que han realitzat les seves pràctiques en les diferents empreses i institucions de la zona geogràfica de Lleida. I s’espera que aquesta xifra incrementi el proper curs 2023-24 gràcies a la incorporació dels estudiants del Grau en ADE del Campus d’Igualada-UdL, que actualment estan cursant el tercer curs.

Pel que fa al Campus d’Igualada-UdL, alguns dels nostres estudiants ja han iniciat les seves pràctiques de manera extracurricular, tot i que serà el proper curs  quan la totalitat dels estudiants que estaran cursant el darrer any del grau hauran de cursar aquestes pràctiques curriculars de manera obligatòria. Es tracta doncs d’un número esperat d’uns 30 estudiants que de manera escalonada en diferents èpoques de l’any hauran de realitzar 300 hores d’estada en pràctiques en una empresa.

Els estudiants d’ADE, a la UdL, s’han format en competències relatives a la majoria d’àmbits funcionals de l’empresa i són capaços d’elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica financera de les empreses i particulars, i assessorar-los; aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions; identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, ètics, legals, polítics, sociològics i tecnològics a escala local, nacional i internacional, i la seva repercussió sobre les organitzacions; entre d’altres. I poden lligar les seves pràctiques en diversos perfils professionals com poden ser la comptabilitat financera; auditoria; control de gestió i pressupostari; màrqueting i comercialització; organització i producció; direcció de persones; assessorament fiscal i laboral; etc. I això tant en entitats públiques com privades.

Comunicació i relació constant amb les empreses i institucions del territori

Per tal de poder assegurar un volum important d’empreses i institucions col·laboradores en el programa de pràctiques de la nostra facultat (FDET), s’han anat teixint un seguit d’acords amb les diferents associacions i agrupacions empresarials creant sinergies i establint el màxim de possibilitats de cooperació educativa entre la universitat i l’empresa. En aquest sentit, destaquem la implicació de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, que durant els primers anys d’endegar aquest programa de pràctiques, realitzava cada curs acadèmic una campanya de divulgació i informació entre tots els seus associats per tal de donar a conèixer el nostre projecte. I també un acord signat amb l’Associació de Municipis de Catalunya, que va facilitar l’entrada de diversos ajuntaments en el programa de Pràctiques Acadèmiques.

És a partir dels bons resultats que ens han aportat aquestes accions, aconseguint una àmplia resposta per part de les empreses i institucions, que ens proposem fer una actuació similar a la comarca de l’Anoia. En aquest sentit, ja hem iniciat converses i contactes de col·laboració amb entitats com la Unió Empresarial de l’Anoia i la Cambra Territorial de l’Anoia.

Per conèixer amb més detall, el Programa de Pràctiques Acadèmiques de la FDET tenim la web: https://www.fdet.udl.cat/ca/practiques/informacio-general/

 

Anna Tena i Anna Vendrell, professores responsables de les pràctiques curriculars d’ADE.

Rosa M. Florensa, professora responsable de les pràctiques extracurriculars.


0 Comentaris

Deixa el teu comentari

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.