Divendres, 6 març 2015

"Paisatges", de Josep Solà