Divendres, 6 març 2015

"The Wallter Benjamin Zone", de GrisArt, Escola Internacional de Fotografia