Francesc Vilaprinyó i Albareda

Sagitari. Escola Pia. PVV. UAB. Inquiet, enigmàtic, en ocasions graciós, força estúpid a vegades. twitter: siskubbi77