Juan Carlos González Caldito

Juan Carlos González Caldito

Docent de filosofia de secundària. Col·laboro en diversos mitjans de comunicació i revistes culturals i filosòfiques. Analitzar i entendre l’actualitat des d’un punt de vista crític i contrastable és el que més m'interessa. Twitter: @JuanC_Gonza

L’astrolabi

No és més savi qui té respostes vertaderes, sinó qui planteja dubtes problemàtics. Intentaré utilitzar aquest espai per posar en dubte el que calgui i parlar del que cregui convenient, sense pèls a la llengua, perquè Igualada necessita transformar-se, adaptar-se als nous temps, i per això és necessari parlar de tot, fins i tot d'allò que normalment no se'n parla.