TORNAR
PUBLICITAT

La notificació del valor cadastral, una incògnita

Aclariments sobre la notificació i l’IBI

economia
Dimecres, 21 octubre 2009. 03:00. Redacció AnoiaDiari.
D'un cop d'ull
Aquests dies els ciutadans d’Igualada i també de la Pobla de Claramunt reben a les seves llars la Notificació del nou Valor Cadastral dels immobles amb efectes 2010, una xifra que condicionarà l’Impost de Béns immobles de centenars de famílies els propers anys. La complexitat de la notificació fa que tot sovint hi hagi confusió sobre quin organisme ha decidit què, què representen aquests valors, i si realment els ciutadans tenen motius per presentar algun recurs o reclamació. anoiadiari·cat us facilita els elements bàsics per poder entendre la notificació i calcular les quotes i els increments de l’impost el 2010 i en propers anys.

Detalls dels rebuts passats pel banc dels pagaments fraccionats de l'IBI

Detall de la notificació que reben els propietaris

La revisió cadastral determina nous valors pels immobles

El perquè de la revisió cadastral

La Ley del Catastro Immobiliario aconsella als ajuntaments fer la revisió cadastral cada 10 anys, una recomanació que fins fa pocs anys era una obligació tot i que la majoria d’ajuntaments no la complien. Així, perquè la Gerència del Cadastre de Catalunya faci la revisió, poden ser els ajuntaments els que la demanin o la Gerència qui ho decideixi. Els ajuntaments d’Igualada (revisat el 2000) i de la Pobla de Claramunt ho varen demanar per aquest 2010.

Aquesta revisió Cadastral actualitza el valor de cada immoble específicament per tal que els impostos es puguin “adequar” als valors de mercat d’ara i no als de fa 10 o més anys, que és sobre els quals es pagaven fins ara els impostos. Els nous valors cadastrals els fixa la Gerència del Cadastre basant-se en un 50% del preu de mercat, un valor avui molt difícil de determinar. Recentment en les valoracions cadastrals també ha jugat la tendència del mercat immobiliari. És per aquest motiu que els valors d’Òdena i Vilanova del Camí, revisats fa un parell d’anys en ple boom immobiliari, es van fixar per sobre del 50% del preu de mercat (allà on es va fer “bé”) ja que la tendència era alcista, mentre que els valors que s’han donat per Igualada i la Pobla són més prudents per la situació del mercat a la baixa. D’aquí venen les diferències –incomprensibles per molts- entre els immobles d’uns i altres municipis veïns de la Conca.

A qui beneficien els nous valors?

Una revisió cadastral no només afecta a la quota de l’IBI sinó també a l’anomenat impost de plusvàlues, i a nivell autonòmic a l’Impost de Transmissions Patrimonials, i a l’Impost de Successions i Donacions. En aquest sentit, l’Estat quasi no hi guanya en recaptacions, només es beneficia molt poquet a través de l’IRPF, per rendes imputades en el cas de segones i terceres residències, però no per l’habitatge habitual. Qui es beneficia més de les revisions són els ajuntaments, ja que afecta principalment a l’IBI que és el seu principal ingrés propi, sempre en funció del tipus de gravamen que determinin. Amb les revisions de mitjana els valors cadastrals se solen quasibé doblar. Si l’augment és molt superior pot ser perquè hi hagi hagut algun error en la revisió o perquè l’error estava en l’antic valor i ara s’ha normalitzat.

Què decideix l’Ajuntament

Per tant l’ajuntament l’únic que decideix és voler fer la revisió cadastral, que per l’esperit de la llei s’hauria de fer cada 10 anys, i fixar el tipus de gravamen a aplicar cada any sobre la Base Liquidable que es deriva del valor cadastral de l’any. En el cas que l’ajuntament no aprovés cap ordenança fiscal amb un tipus, s’aplicaria el tipus bàsic d’un 0’4% establert per llei.

Els tipus els aproven els ajuntament per Ple municipal però hi ha una forquilla que va d’un mínim, que és un 0,1%, ja que es pot aplicar per sota el 0,4% els primers 6 anys un cop revisat el municipi , fins un màxim d’1’1%. L’ajuntament d’Igualada havia aplicat aquest 2009 un tipus de l’1’1% i pel 2010 el baixa lleugerament al 1’07. L’ajuntament de la Pobla tenia pel 2009 un 1’04% i pel 2010 el baixa al 0’90%. La baixada és de 0,03 punts percentuals a Igualada i de 0,14 punts percentuals a La Pobla.

Reduir el tipus impositiu o de gravamen és el mecanisme que tenen els ajuntaments per compensar l’increment del valor cadastral del immobles. Si el valor cadastral d’un immoble es dobla (augmenta aproximadament un 100%), que és el que sol passar en una revisió a 10 anys, els ajuntaments podrien reduir el tipus a la meitat i llavors ingressarien el mateix de l’any anterior si de mitjana tots els immobles augmentessin el 100%..

Els termes que ens confonen: glossari

Valor Cadastral (VC): És el valor que posa la Gerència del Cadastre en funció dels anys que han passat des de l’última revisió i el 50% del “valor de mercat” d’aquell immoble (solar, pis, casa, local).

Tipus de gravamen (t): el gravamen que aplica autònomament l’Ajuntament i que determina el què han de pagar els contribuents per l’IBI (entre un 0’1% i un 1’1%)

Base Imposable o Imponible (BI): És el mateix que el Valor Cadastral però amb les actualitzacions del 2% anual –per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE)- que s’apliquen per llei als municipis revistats abans del 1997 i els revisats a partir del 2003.

Base Liquidable (BL): valor derivat o calculat a partir de la Base Imposable o Valor Cadastral sobre el qual cada any s’hi aplicarà el tipus per a determinar la quota que haurà de pagar cada ciutadà d’IBI.

Per poder calcular la Base Liquidable sobre la qual s’aplicarà el tipus aprovat per l’ajuntament, s’ha d’introduir un coeficient reductor (cr) que decreix al llarg de 10 anys del 0,9 al 0,0. Aquest coeficient fa que incrementi progressivament la Base Liquidable cada any fins que al 10è any de la revisió, la Base Liquidable, el valor sobre el qual es paga l’impost, i el Valor Cadastral de l’any de revisió actualitzat pel 2% anual acumulatiu, són el mateix. Aquest increment gradual i constant de la BL i del VC, venen determinades per la llei estatal del cadastre immobiliari.

Per tant:

VC 2009 = VB = Valor Base (el Valor Cadastral d’abans de la revisió)

VCn 2010= Valor cadastral nou

t2010 = tipus de gravamen aprovat pel 2010

Base Imposable (BI) = VC nou x at; o sigui BI 1r any = VCx a0; BI 2n any = VC x a0 x a1,

O sigui que at és el coeficient d’actualització fixat per LPGE

a0= 1+ 0’00

a1 = 1+ 0’02

a2 = 1+ 0’02

a3 = 1+ 0’02 etc..

La fórmula de càlcul de la Base Liquidable (BL) és:

BL 2010 = BI 2010[=VC nou x a0] – [(VCn – VB) x cr (0’9)]

El coeficient reductor 0,9 del any 2010 va disminuint cada any fins arribar a 0.0 l’any 10 i equilibrar el VC (actualitzat) amb el BL el 2019)

BL 2011 = BI 2011[=VC nou x a0 x a1] – [(VCn – VB) x cr (0’8)]

BL 2019 = BI 2019[=VC nou x a0 x a1... x a 9] – [(VCn – VB) x cr (0’0)] = BI2019

Ja que la fórmula entre corxets és igual a zero.

Finalment: quota IBI 2010 = BL2010 x t2010

______________________________________

Seguirà properament un article sobre l’evolució dels tipus i els increments dels valors cadastrals.


12 Comentaris

E

Eduard

Igualada

21 d'octubre 2009.23:54h

Respondre

Pujar els impostos en temps de crisi demostra el tipus de gestors polítics que tenim.

j

josep

també Igualada-Odena

21 d'octubre 2009.22:32h

Respondre

Gràcies anoiadiari per la vostra informació i estudi.
Aquest cap de setmana me’l tornaré a llegir amb dades a la má de la revissió del cadaste i els rebuts de l’any passat. A veure si... Llegir més m’aclaro.
El que queda clar es l’afany recaptatori dels ajuntaments que amaguen la seva mala gestió finacera (no he sentit mai cap mea culpa) amb la ”fàcil” apujada d’impostos, Ells ho fan tot bé pel que es veu, pagant els ciutadans, és clar.

m

montse

odena/igualada

21 d'octubre 2009.19:13h

Respondre

He patit la revisió cadastral a Odena i ara em toca a Igualada. Només vull dir, que en el meu cas a Odena, gràcies a la coordinació de gent amb empenta ens n’hem sortit prou bé i hem... Llegir més aconseguit un valor diguem-ne bastant just, després de demanar una revisió de valors, el valor s’ha rebaixat i molt, però encara continua sent un valor alt. A Igualada hi viu massa gent com per posar-se d’acord i anar en contra de l’Ajuntament o del Cadastre. Ho tenim francament MOLT NEGRE.

E

Eduard

Igualada

21 d'octubre 2009.17:46h

Respondre

Quan dieu: a0=1+0, a1=1+0,02, a2=1+0,02, a3=1+0,02, etc. no hi hauria de dir a0=1+0, a1=a0+0,02=1+0,02, a2=a1+0,02, a3=a2+0,02, etc.; o sigui a(n) = a(n-1) + 0,02 (al ser valors acumulatius) ?... Llegir més
Podríeu facilitar la font des d’on ho heu extret ?

Gràcies

a

anoiadiari

21 d'octubre 2009.17:45h

Respondre

Eduard.
És exponencial. Es va multiplicant. Un exemple:
partint d’un VB de 50.000€ i un nou VC de 200.000

BL 2010 = VB = 50.000
BL 2011 = 200.000 (1+0’00)- [(200.000 - 50.000) x 0’9]... Llegir més = 65.000
BL 2012 = 200.000 (1+0’00)(1+0’02) - [(200.000 - 50.000) x 0’8] = 84.000€
BL 2013 = 200.000 (1+0’00)(1+0’02)(1+0’02) - [(200.000 - 50.000) x 0’7] = 103.080€
BL 2014 = 200.000 (1+0’00)(1+0’02)(1+0’02)(1+0’02) - [(200.000 - 50.000) x 0’6] = 122.240€

e

estafado

Odena

21 d'octubre 2009.12:22h

Respondre

Amigos de Igualada, no os quejéis que vuestros valores son gloria.
¿Cómo puede ser, según veo en la notificación que reproducís que supongo es de una vivienda en Igualada, que el valor del... Llegir més suelo sea, donde pone REPERCUSION, sea de 370€/m2 y el mío en el Ódena sea de 1.088 €/m2??????
En Ódena se creen que somos muy ricos y nuestro alcalde y el Catastro nos estafan. En Igualada debéis tener algún lince que os arregla los valores para que paguéis menos.
Esto no son cambios de tendencia como se dice en este artículo ni que hayan bajado los precios de las viviendas. Esto es una estafa. ¿Cómo puiede marcar una tendencia que una valor de Ódena en dos años de diferencia sea tres veces más alto que otro de Igualada del 2009?? El que ha escrito esto no sabe lo que significa tendencia. No confundir tendencia con estafa!!!
¿Cómo puede ser que un metro de terreno en Ódena cuesta casi tres veces que un metro en Igualada?
En Ódena nos venden una moto diciendo que la revisión se hizo en el peor momento. Es posible que sea así, pero esto no justifica esta diferencia por mucho que los valores de los terrenos hayan bajado. Cuanto habrán bajado, un 20% un 30???
A nosotros nos estafaron con la colaboración del Sr. Guisado

P

Pepe

Igualada

21 d'octubre 2009.10:48h

Respondre

Perquè l’Ajuntament d’Igualada va demanar la revisió cadastral pel 2010??

D

Domènec

Igualada

21 d'octubre 2009.10:34h

Respondre

Moltes gràcies per aquest article tan didàctic Anoia Diari!

M

Miquel

L'Espelt

21 d'octubre 2009.10:28h

Respondre

Deixeu-me afegir una coseta.

L’exemple de l’anoiadiari (que no sé de qui és) pagarà el següent IBI els propers anys si no es modifica la taxa 1,07%.

2009 --> 543,27 €
2010 --> 555,89 €... Llegir més --> + 2,32%
2011 --> 599,40 € --> + 7,83%
2012 --> 643,22 € --> + 7,31%
2013 --> 687,37 € --> + 6,86%
2014 --> 731,85 € --> + 6,47%
2015 --> 776,68 € --> + 6,13%
2016 --> 821,85 € --> + 5,82%
2017 --> 867,38 € --> + 5,54%
2018 --> 913,26 € --> + 5,29%
2019 --> 959,52 € --> + 5,07%

amb un augment acumulat d’un 176,62% en 10 anys.

Salut !!

M

Miquel

L'Espelt

21 d'octubre 2009.10:20h

Respondre

Bé, anoiadiari, bé.

Heu intentat fer un aclariment al tema farragós del valor cadastral i l’IBI i cal reconèixer com diu la Sara que és prou difícil perquè el tema és gairebé... Llegir més incomprensible. Sense entrar en més detalls, perquè crec que des d’Òdena ja n’hem parlat molt, només aclarir-vos que a la Ley de Presupuestos Generales del Estado per a l’any que ve -si s’aprova-, la puja de la base del valor cadastral s’ha rebaixat d’un 2% a un 1% pel 2010 i remarcar que aquest valor es publica cada any a l’esmentada Llei i pot variar, a l’igual que cada any s’ha d’aprovar al ple municipal la taxa de l’IBI.

Ara permeteu-me donar una opinió.

Després d’haver mirat i calculat centenars de liquidacions cadastrals d’Òdena i algunes d’Igualada crec que, a diferència d’Òdena, els valors cadastrals d’Igualada són correctes però la taxa d’IBI està ratllant el màxim legal, i això fa que la quota a pagar d’IBI sigui alta.

Les queixes dels ciutadans odenencs són per la irresponsabilitat del Cadastre d’haver fet un revisió errònia (i a l’Ajuntament per haver-ho permès) i crec que les queixes del ciutadà igualadí (si és que en té) han d’anar dirigides a l’equip de govern que manté una taxa molt alta.
(Aquí caldria valorar els serveis que es donen amb aquests diners i això són figues d’un altre paner).

Amb la prudència que s’ha de tenir perquè cada cas és un món, l’augment d’aquest any a Igualada serà molt reduït (aprox. d’un 2% de mitjana crec jo) però si l’Ajuntament no va abaixant la taxa progressivament els propers anys, el 2011 pot pujar un 8% aprox i progressivament fins un 5% per l’any 2019, el que dóna un % acumulat d’augment en 10 anys d’un 175%.
Repeteixo, són aproximacions genèriques vist les liquidacions que he vist i sempre que es mantinguin els valors d’un 2% d’augment general i l’1,07% de taxa d’IBI igualadí, taxa que cal aprovar cada any al Ple.

A Òdena la pressió popular ha aconseguit que aquesta taxa anés baixant i l’augment moderant-se. Llàstima que d’aquí dos anys, si és que es segueix per aquest camí, a l’equip de govern se li haurà acabat el marge de maniobra (arribant al 0,40% mínim legal).

En fi, espero haver posat una mica més de llum al tema, si no és així disculpeu-me i escriviu, que a la fi només són matemàtiques i aquestes són les úniques que no enganyen.

J

Joan V.

Igualada

21 d'octubre 2009.10:00h

Respondre

M’ho llegiré amb calma i miraré d’entendre-ho.Jo ja l’he rebut i, a part de totes les coses que no entenem les persones normals, em vaig adonar que no em quedava pas gaire (gens)temps per... Llegir més anar a informar-me o al·legar res.

De tota manera, i com sempre, felicitats anoiadiari. No només informeu i entreteniu, si no que mireu d’ajudar.

S

Sara

Igualada

21 d'octubre 2009.09:05h

Respondre

Fàcil, fàcil eh!!!!!!!!!
Tot plegat a pagar mes i a callar,

Deixa el teu comentari

Si ho prefereixes pots identificar-te amb Facebook o registrar-te amb el teu correu electrònic.

La direcció del web anoiadiari·cat de l'espai es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.